Please go back and complete the previous lección.
Lección

AI (2104) – Teoría de Portafolios